Formularz Zgłoszenia

Start

  

 

 

 

 

 

 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA ROK 2018

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

 

23 STYCZEŃ 2018 RZESZÓW HOTEL „GREIN”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców klienta:
„Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych +50 i do 30 r. ż. W 2018 roku – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja wynagrodzenia i składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe i inne” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta :

Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Nowe formy wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących w ramach I, II, III profilu  pomocy. Doradca instytucjonalny - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

24 STYCZEŃ 2018 KATOWICE HOTEL „DIAMENT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowy warsztat dla doradców klienta:
„Warsztat dla doradców klienta w 2018 roku - profilowanie, indywidualny dobór wsparcia, techniki tworzenia IPD. Nowe formy wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących w ramach I, II, III profilu pomocy. Doradca instytucjonalny” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw., pracowników urzędu  pracy :
„Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków kfs w 2018 r. - przygotowanie wniosku, obowiązkowe i fakultatywne załączniki do wniosku, zasady weryfikacji wniosków” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

25 STYCZEŃ 2018 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018roku w praktyce – przygotowanie wniosku, obowiązkowe i fakultatywne załączniki do wniosku, zasady weryfikacji wniosków” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Dokumentowanie i realizacja umów w aspekcie noweli zacji art. 46 i  art. 150f ustawy o promocji (…) i nowych aktów wykonawczych w 2018 roku w urzędach pracy” - NOWOŚĆ -

3) Nowy warsztat dla doradców klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD, formy wsparcia, profile  indywidualne podejście do klientów urzędu - oferty pracy. - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

26 STYCZEŃ 2018 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy - wszystkie działy:
„Nowa rola i zadania powiatowych urzedów pracy w obsłudze cudzoziemców w 2018 roku - zezwolenia na prace sezonowe, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Dokumentowanie,  realizacja i rozliczanie umów w aspekcie nowelizacji art. 46  oraz 150f  ustawy o promocji (…) w 2018 roku - współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych.” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy - wszystkie działy:
„Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych – zawodoznastwo w pracy urzednika PUP. Zintegrowany system kształcenia w 2018 roku. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nowe wnioski i załaczniki ” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

29 STYCZEŃ 2018 WARSZAWA HOTEL „CZARNY KOT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowosci w  ustawie o promocji  zatrudnienia (…) i innych aktach prawnych dot. zatrudnienia cudzoziemców  w 2018 roku - zezwolenia na prace sezonowa, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” - NOWOŚĆ -

2) Nowy warszta dla doradców klienta:
„Warsztat dla doradców klienta w 2018 roku - profilowanie, indywidualny dobór wsparcia, techniki tworzenia IPD. Nowe formy wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących w ramach I, II, III profilu pomocy. Doradca instytucjonalny”- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy  w 2018 roku - wnioski, umowy  z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń.  Szkolenia dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy.” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

30 STYCZEŃ 2018 LUBLIN HOTEL „VICTORIA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowy warsztat dla doradców klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD, formy wsparcia, profile. Indywidualne podejście do klientów urzędu, jak motywować bezrobotnych do działania w 2018 roku”

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dokumentacji, realizacja, rozliczaniu umów w aspekcie znowelizowanego art. 46  oraz 150f ustawy o promocji (..) w 2018 roku z pomocą de minimis w urzędach pracy ” - NOWOŚĆ -

 

 

31 STYCZEŃ 2018 ŁÓDŹ HOTEL „TOBACO”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń i składek zatrudnianych bezrobotnych wg art. 150f - dokumentacji, zawieranie umów, rozliczenia. - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Efektywność w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu w 2018 roku” - NOWOŚĆ -

 

 

16 LUTY 2018 RZESZÓW HOTEL „GREIN”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Dokumentowanie,  realizacja i rozliczanie  umów w aspekcie nowelizacji art. 46  oraz 150f  ustawy o promocji (…) w 2018 roku - współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych” - NOWOŚĆ -

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku w praktyce –  nabór i weryfikacji wniosków, załączniki,  zawieranie umów.  Szkolenia w 2018 roku ” - NOWOŚĆ -

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Współpraca  w CAZ między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Dobór ofert pracy, doradca klienta a instrumenty rynku pracy. Procedury, rozliczenie dokumentacji w systemie”

4) Nowy warsztat dla specjlalistów ds. programów, instrumenty rynku pracy:
„Nowości w  ubieganiu się o środki rezerwy funduszu pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2018 roku. – przeznaczenie i tryb postępowania” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


20 LUTY 2018 KATOWICE HOTEL „DIAMENT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe,  refundacja wynagrodzeń i składek ZUS – sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków. Organizacja i realizacja w praktyce”

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Zatrudnienia cudzoziemców  w 2018 roku,  zezwolenia na prace sezonowe, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - nowości w  ustawie o promocji  zatrudnienia (…) i innych rozporządzeniach” - NOWOŚĆ -

3) Nowy warsztat dla specjalistów  ds. programów, instrumenty rynku pracy:
„Nowości w  ubieganiu się o środki rezerwy funduszu pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2018 roku. – przeznaczenie i tryb postępowania” - NOWOŚĆ -


21 LUTY 2018 WARSZAWA HOTEL „CZARNY KOT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz  instrumentów:
„Współpraca międzystanowiskowa  w  CAZ w 2018 roku. Aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50 r.  Warsztaty wsparcia pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r wg nowego  art. 150” - NOWOŚĆ -

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy - wszystkie działy:
"Polska Rama Kwalifikacji. Kwalifikacje rynkowe - przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji. Uznawalność kwalifikacji w zintegrowanym systemie kwalifikacji w Polsce. - NOWOŚĆ -

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce.”


22 LUTY 2018 ŁÓDŹ HOTEL „TOBACO”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw. :
„Nowe przepisy realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku w praktyce – nowe zasady naboru i weryfikacji wniosków, zawieranie umów, nowe  załączniki. Szkolenia w 2018 roku” - NOWOŚĆ -

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Zatrudnianie cudzoziemców  w 2018 roku, zezwolenia na prace sezonowe, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - nowości w  ustawie o promocji  zatrudnienia (…) i innych rozporządzeniach” - NOWOŚĆ -

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców. Promocja i marketing usług rynku pracy, social media. Rekrutacja i selekcja.warsztat doskonalający współpracę z pracodawcą”


26 LUTY 2018 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjlaistów ds. rozwoju zaw. oraz  instrumentów:
„Planowanie, aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50.  Warsztaty udzielania wsparcia pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r. - nowe formy wsparcia” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

2) Nowy warsztat dla specjalistów ds. programów, instrumenty rynku pracy:
„Nowości w  ubieganiu się o środki Rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2018 roku. – przeznaczenie i tryb postępowania” - NOWOŚĆ -

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowości w ustawie o promocji  zatrudnienia (…)  i innych aktach prawnych dot. zatrudnienia cudzoziemców  w 2018 roku - zezwolenia na prace sezonowe, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Legalność zatrudnienia. Działania urzędów pracy” - NOWOŚĆ -


27 LUTY 2018 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Współpraca  w CAZ między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego.  Dobór ofert pracy, doradca klienta a instrumenty rynku pracy. Procedury, rozliczenie dokumentacji w systemie” - NOWOŚĆ -

2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
Bony stażowe, zatrudnieniowe, refundacja wynagrodzeń i składek ZUS wg art. 150 f  – sporządzanie dokumentacji, monitorowanie  udzielonej pomocy de minimis oraz  poprawne rozliczanie refundacji w praktyce”

3) Nowe szkolenie dla instrumentów  i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku w praktyce  – wnioski , obowiązkowe i fakultatywne  zalaczniki,  nabór i weryfikacji wniosków” - NOWOŚĆ -

 SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

19-20 LUTY 2018 KOBYLNICA HOTEL „OSSOWSKI”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta, w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta w 2018 roku przez pośredników pracy i doradców zawodowych w urzędach pracy.  Katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu, oferty pracy, współpraca z pracodawcami”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w monitorowaniu dokumentacji oraz rozliczaniu refundacji wg art. 150 f. Dofinansowywania wynagrodzeń oraz realizacja bonów stażowych i zatrudnieniowych. Prace interwencyjne, roboty publiczne i PSU”

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowe zadania urzędów pracy  w 2018 roku dot. cudzoziemców – zezwolenia na pracę sezonową, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – zmiany w ustawie o promocji (…)”
- NOWOŚĆ -

 

4) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:
„Kwalifikowalność podatku VAT oraz pozostałych wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Wskaźniki produktu i rezultatu – jak realizować projekt żeby osiągnąć cele”
- NOWOŚĆ -

 

5) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i instrumentów rynku pracy:
„Nowości w ubieganiu się o środki z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2018 roku. – przeznaczenie i tryb postępowania”
- NOWOŚĆ -

 


22-23 LUTY 2018 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowości w ustawie o promocji  zatrudnienia (…) i innych aktach prawnych dot. Zatrudniania cudzoziemców  w 2018  roku - zezwolenia na pracę sezonową, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi”
- NOWOŚĆ -


2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w dotacjach i refundacjach FP i PFRON  w 2018 roku - dokumentowanie i  realizacja umów, formy zabezpieczeń i działania podejmowane w przypadku dochodzenia zwrotu tych form wsparcia”
- NOWOŚĆ -


3) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:
„Nowości w zakresie projektów pozakonkursowych urzędów pracy w 2018 roku  -  kwalifikowalność uczestników i wydatków, koszty pośrednie, typy działań, kwalifikowalność podatku VAT, wskaźniki i monitoring. Środki z rezerwy od a do z ”

4) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy:
„Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS za bezrobotnych  do 30 r.ż.  wg art. 150 f. - nowy sposób refundacji oraz rozliczania środków. Organizacja i realizacja bonów stażowych i zatrudnieniowych oraz nowych dofinansowań”

5) Nowe szkolenie dla doradców klienta, w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe zadania doradcy klienta w 2018 roku realizowane przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Efektywność w działaniu doradcy klienta, formy wsparcia, profile, instrumenty”
- NOWOŚĆ -


6) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy  realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku w praktyce  – wnioski, obowiązkowe i fakultatywne załączniki, nabór i weryfikacja wniosków, umowy. Realizacja szkoleń pracowników w 2018 roku”
- NOWOŚĆ -26-27 LUTY 2018 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowości w  ustawie o promocji  zatrudnienia (…) i innych aktach prawnych dot. zatrudniania cudzoziemców  w 2018 roku - zezwolenia na pracę sezonową, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Legalność zatrudnienia. Działania urzędów pracy”
- NOWOŚĆ -


2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dotacjach, refundacje stanowisk pracy w 2018 roku FP, PFRON -  realizacja umów, formy zabezpieczeń. Dokumentowanie i realizacja umów  w aspekcie nowelizacji art. 46 i aktów wykonawczych”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


3) Nowe szkolenie dla instrumentów  i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji krajowego funduszu szkoleniowego w 2018 roku w praktyce  – wnioski, obowiązkowe i fakultatywne załączniki, nabór i weryfikacji wniosków, umowy. Realizacja szkoleń pracowników w 2018 roku”
- NOWOŚĆ -


4) Nowe szkolenie dla doradców klienta, w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować IPD zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego - I, II, III.  Ścieżki aktywizacji”

5) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców zaw.:
„Nowości w realizacji bonów stażowych, zatrudnieniowych z pomocą de minimis. Nowa  refundacja wg art. 150f – sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków w 2018 roku. Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych”
- NOWOŚĆ -

 


19-20 MARZEC 2018 KOBYLNICA HOTEL „OSSOWSKI”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenia dla instrumentów i usług  rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji krajowego funduszu szkoleniowego w 2018 roku w praktyce  – wnioski, obowiązkowe i fakultatywne  załączniki,  nabór i weryfikacji wniosków, umowy. Realizacja szkoleń pracowników w 2018 roku”

2) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych, doradców klienta oraz  specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Analiza finansowa i biznes plan działalności gospodarczej dotowanej ze środków unijnych i FP. Warsztat dla oceniających wnioski w urzędach pracy”

3) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w dotacjach i refundacjach FP i PFRON od a do z w 2018 roku - realizacja umów w aspekcie znowelizowanego  art. 46. Formy zabezpieczeń i dochodzenie zwrotu - kompleksowa dokumentacja”

4) Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędów pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka"


22-23 MARZEC 2018 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce. Zastosowanie ulgi - umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty”

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego  a doradcami klienta indywidualnego. Właściwy dobór ofert pracy, efektywność działań z profilami. Doradca klienta  a instrumenty rynku pracy. Procedury, rozliczenie dokumentacji w systemie. Oferty pracy w tym eures”

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wydziały organizacyjne oraz dyrekcji i kadry zarządzającej:
„Kadry i płace od a do z w urzędach pracy.  Zmiany w prawie pracy i przepisach ubezpieczeniowych dla urzędów pracy  – nowości w umowach o pracę, zlecenia  i  nowe uprawnienia z tytułu rodzicielstwa. Urlopy, zwolnienia”

4) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowości w  obsłudze  cudzoziemców w urzędach pracy w 2018 roku – zezwolenia na pracę sezonową, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, legalność zatrudnienia ”

26-27 MARZEC 2018 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta, w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe zadania  doradcy klienta w 2018 roku realizowane przez pośredników pracy i doradców zawodowych w urzędach pracy.  Efektywność w działaniu doradcy klienta, formy wsparcia, profile, instrumenty”

2) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:
„Nowości w realizacji projektów realizowanych w urzędach pracy w 2018 roku kwalifikowalność podatku vat oraz pozostałych wydatków w projektach. Wskaźniki produktu i rezultatu – jak realizować projekt, żeby osiągnąć cele ”

3) Nowy warsztat dla księgowych i rejestracji:
"Naliczanie świadczeń dla bezrobotnych i innym uprawnionym w 2018 roku. Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące? Kiedy należy naliczyć podatek? Jak rozliczać świadczenia przedawnione w PUP? Zwrot składki zdrowotnej bezrobotnym-praktyka."

 


2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów