Formularz Zgłoszenia

Start

  

 

 

 

 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA ROK 2017

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

 

12 CZERWIEC LUBLIN HOTEL "VICTORIA"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowoczesne techniki komunikacji społecznej, social media, internet a pozyskiwanie nowych pracodawców w urzędach pracy. Media społecznościowe”

2) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy:
Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń i składek zatrudnianych bezrobotnych - dokumentacja, zawieranie umów, rozliczenia”

3) Szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw. i specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta. Polska Rama Kwalifikacji zawodowych a Zintegrowany System Kwalifikacji”

 

 

 

14 CZERWIEC POZNAŃ HOTEL "LAVENDER"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla urzędów pracy:
„Zmiany w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego od 1 czerwca 2017 dla urzędów pracy" (Decyduje kolejność zgłoszeń) - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy i doradców klienta:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie"

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta, specjalistów ds. programów i księgowych:
„Analiza finansowa, marketingowa i biznes plan działalności gospodarczej, dotowanych ze środków unijnych i FP. Warsztat dla oceniających wnioski"

 

4) Szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw. i specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta. Polska Rama Kwalifikacji, a Zintegrowany System Kwalifikacji. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych w ramach projektów EFS” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

19 CZERWIEC WARSZAWA HOTEL "CZARNY KOT"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla urzędów pracy:
„Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego od 1 czerwca 2017 dla urzędów pracy" (Decyduje kolejność zgłoszeń)

 

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy - wszystkie działy:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej i z zaburzeniami psychicznymi w PUP. Komunikacja interpersonalna, walka ze stresem i wypaleniem zawodowym" - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta, specjalistów ds. programów i księgowych:
„Analiza finansowa, marketingowa i biznes plan działalności gospodarczej, dotowanych ze środków unijnych i FP. Warsztat dla oceniających wnioski"

 

4) Nowe szkolenie dla księgowych oraz działów organizacyjnych:
„Zestawy komputerowe i ich ewidencja w praktyce urzędów pracy - nowości. Nowa klasyfikacja środków trwałych w urzędach pracy - dokumentacja, przykłady księgowań”

 

 

20 CZERWIEC RZESZÓW HOTEL "GREIN"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców. Współpraca z pracodawcami oraz nowe formy wsparcia. Marketing i promocja usług"

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz instrumentów i usług rynku pracy:
„Profesjonalna współpraca z pracodawcami - nowe instrumenty i usługi, dofinansowania w pomocy pracodawcom. Refundacja kosztów wynagrodzenia Zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku i inne formy" - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

21 CZERWIEC WROCŁAW HOTEL "CAMPANILE"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy - wszystkie działy:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej i z zaburzeniami psychicznymi w PUP. Komunikacja interpersonalna, walka ze stresem i wypaleniem zawodowym"

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz instrumentów i usług rynku pracy:
„Profesjonalna współpraca z pracodawcami - nowe instrumenty i usługi, dofinansowania w pomocy pracodawcom. Marketing i promocja usług, social media"

 

3) Nowe szkolenie dla urzędów pracy:
„Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego od 1 czerwca 2017 dla Urzędów Pracy" (Decyduje kolejność zgłoszeń)

 

 

22 CZERWIEC ŁÓDŹ HOTEL "TOBACO"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla urzędów pracy:
„Zmiany w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego od 1 czerwca 2017 dla Urzędów Pracy" (Decyduje kolejność zgłoszeń)

 

2) Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Profilowanie, indywidualny dobór wsparcia, techniki tworzenia IPD. Nowe formy wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących w ramach I, II, III profilu pomocy. Doradca instytucjonalny"

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz instrumentów i usług rynku pracy:
„Profesjonalna współpraca z pracodawcami - nowe instrumenty i usługi, dofinansowania w pomocy pracodawcom. Marketing i promocja usług "

 

 

26 CZERWIEC KATOWICE HOTEL "DIAMENT"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta, specjalistów ds. programów i księgowych:
„Warsztat dla oceniających wnioski w PUP - analiza finansowa, marketingowa i biznes plan działalności gospodarczej, dotowanych ze środków unijnych i FP"

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność oraz nowe kompetencje w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego - współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi"

 

3) Nowe szkolenie dla urzędów pracy:
„Zmiany w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego od 1 czerwca 2017 dla urzędów pracy" (Decyduje kolejność zgłoszeń)


 SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

 

19 - 21 CZERWIEC 2017 GDAŃSK HOTEL** „DAL”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1440 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowy warsztat dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Warsztat - zarządzanie i realizacja projektów z EFS realizowanych przez urzędy pracy w 2017 roku. Nowe wytyczne kwalifikowania wydatków,  uczestników, monitoring i sprawozdawczość oraz rozliczenia”


2) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów, specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz dyrekcji i kadry zarządzającej:
„Nowa organizacja szkoleń oraz KFS. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych w ramach projektów EFS  - Polska Rama Kwalifikacji a Europejska Rama Kwalifikacji w aspekcie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


3) Nowe szkolenie dla księgowych:
„Księgowe wydatkowanie środków FP na podstawie art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia ze szczeólnym uwzględnieniem wydatków na aktywizację bezrobotnych.  Ewidencja analityczna, techniczny zapis ujemny oraz zasady uproszczeń w praktyce”

- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność pracy doradcy klienta,  nowa rola doradcy instytucjonalnego w nawiązywaniu  i utrzymaniu kontaktów PUP z pracodawcami i innymi podmiotami. Rekrutacja i selekcja”

 

22 - 23 CZERWIEC 2017 KRAKÓW HOTEL*** „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia  oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych”  

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Indywidualizacja pomocy – profilowanie, IPD, katalog form pomocy z  profilami. Praktyczny warsztat uwzględniający zmiany profilu i modyfikacji w ramach IPD. Aktywizacja osób zarejestrowanych w pup w ramach programów”

 

3) Nowe szkolenie dla urzędów pracy:
„Zmiany w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego od 1 czerwca 2017 dla urzędów pracy"

 

4) Nowe szkolenie dla księgowych:
„Nowe szczególne zasady rachunkowości oraz  nowe plany kont wg znowelizowanego rozporządzenia dla urzędów pracy - praktyczne aspekty teoria i praktyka”

 

5) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji KFS w 2017 roku w praktyce  – nowe zasady naboru i weryfikacji wniosków, zawieranie umów, nowe załączniki”

 

 

26 - 27 CZERWIEC 2017 SEROCK HOTEL*** „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego - I, II, III. Przeprofilowanie, zmiana profili”


2) Szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Dokumentowania realizacji umów dotacji i refundacji oraz formy zabezpieczeń  -  nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia”


3) Nowe szkolenie dla pośredników pracy, doradców zaw. oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doradztwo indywidualne i planowanie rozwoju zawodowego dla klienta PUP – obsługa, specyfika pracy z klientem do 30 roku życia, powyżej 50, osobą niepełnosprawną. Scieżki aktywizacji z IPD. Wywiad indywidualny”

 

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność oraz nowe kompetencje w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi, KFS”

 

 

29 - 30 CZERWIEC 2017 KOBYLNICA HOTEL*** „OSSOWSKI”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla urzędów pracy:
„Zmiany w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego od 1 czerwca 2017 dla urzędów pracy"


2) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz instrumentów i usług  rynku pracy:
„Profesjonalna współpraca z pracodawcami. Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom. Praca aktywizacyjna grup "-30" i "50+ . Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych  do 30 roku życia i po 50 roku”


3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:
„Polska Rama Kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji zawodowych,  zawodoznawstwo w pracy urzędnika PUP. Nowe wskażniki uzyskania kwalifikacji w projektach EFS”

 

4) Nowy warsztat dla doradców klienta:
„Praktyczny warsztat uwzględniający możliwości zmiany profilu i modyfikacji działań w ramach IPD. Indywidualizacja pomocy kierowanej do osób bezrobotnych i poszukujących pracy – profilowanie, IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu”


5) Nowy warsztat dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Warsztat - zarządzanie i realizacja projektów z EFS realizowanych przez urzędy pracy w 2017 roku. Nowe wytyczne kwalifikowania wydatków,  uczestników, monitoring i sprawozdawczość oraz rozliczenia”

 

 

26 - 28 LIPIEC 2017 KRAKÓW HOTEL*** „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Szkolenie dla doradców zaw. oraz pośredników pracy:
„Swiadczenie usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla pracodawców. Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja. Assessment. Nabycie umiejętności określania profilu idealnego kandydata na stanowisko pracy”

2) Nowe szkolenie dla księgowych:
„Praktyczne wskazówki oraz zapisy księgowe w ewidencji urzędów pracy w aspekcie nowych zasad rachunkowości i planu kont, ewidencja analityczna, techniczny zapis ujemny oraz zasady uproszczeń w praktyce. Wydatkowanie środków FP na podstawie art. 108.”

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców klienta:
„Nowości we współpracy z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych +50 i do 30 r. ż. – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja kosztów  wynagrodzenia i składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe - kompendium praktycznej wiedzy”

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Warsztat dla doradców klienta – efektywność i nowa organizacja pracy na stanowisku, doradca instytucjonalny  IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Profilowanie. Indywidualny dobór wsparcia, techniki tworzenia IPD”

5) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dotacjach i refundacjach Funduszu Pracy od a do z – kompleksowa dokumentacja ze szczególnym uwzględnieniem ich przyznawania, rozliczania i dochodzenia zwrotu, umowy”

 

 

21 - 23 SIERPIEŃ 2017 GDAŃSK HOTEL** „DAL”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1440 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla urzędów pracy:
„Zmiany w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego od 1 czerwca 2017 dla urzędów pracy

2) Szkolenie dla doradców zaw. oraz pośredników pracy:
„Doradztwo indywidualne.  Profesjonalna rekrutacja i selekcja. Assessment. Nabycie umiejętności określania profilu idealnego kandydata na stanowisko pracy”

3) Nowy warsztat dla rejestracji i ewidencji oraz księgowych:
„Warsztat tworzenia poprawnie list wypłat korygujących, wypłaty dla spadkobierców, naliczanie podatków oraz kwestia przedawnień w praktyce urzędów pracy”

 

4) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:
„Zawodoznastwo,  Polska Rama Kwalifikacji, Zintegrowany System Kwalifikacji zawodowych, europejska rama kwalifikacji. Nowe wskaźniki uzyskania kwalifikacjizawodowych w projektach EFS”

5) Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III.  Zmiana profili”


24 - 25 SIERPIEŃ 2017 KRAKÓW HOTEL*** „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla urzędów pracy:
„Zmiany w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego od 1 czerwca 2017 dla urzędów pracy"

2) Nowy warsztat dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Warsztat - zarządzanie i realizacja projektów z EFS realizowanych przez urzędy pracy w 2017 roku. Nowe wytyczne kwalifikowania wydatków,  uczestników, monitoring i sprawozdawczość oraz rozliczenia”

 

3) Szkolenie dla doradców klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka”

 

4) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów, specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz dyrekcji i kadry zarządzającej:
„Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych w ramach projektów EFS  – Polska Rama Kwalifikacji a Europejska Rama Kwalifikacji w aspekcie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji”                                                    

 

28 - 29 SIERPIEŃ 2017 SEROCK HOTEL*** „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowe instrumenty i usługi, dofinansowania w pomocy pracodawcom. Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku i inne formy z pomocą de minimis”

2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Warsztat z konstruowania, dokumentowania, pisania i realizacji umów dotacji i refundacji oraz formy zabezpieczeń  - dotacje, refundacje. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia”

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy - wszystkie działy:
„Procedura postępowania administracyjnego, KPA, ustawa o promocji (…), ochrona danych osobowych z ABI  w urzędzie pracy. Dostęp do informacji niejawnych, BIP. Archiwizacja dokumentów w 2017 roku”

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywny doradca klienta oraz instytucjonalny  – profesjonalna współpraca z pracodawcami. Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP – klient do 30 roku

 

5) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pracodawcami. Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców- rekrutacja i selekcja rola marketingu i reklamy w realizacji zadań PUP. Formy wsparcia działalności pracodawców”


2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów