Formularz Zgłoszenia

Start

  

 

 

 

 

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

20 październik 2017 RZESZÓW HOTEL „GREIN”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy  – wszystkie działy
„Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych – zawodoznawstwo w pracy urzędnika PUP. Zintegrowany system kształcenia” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

25 październik 2017 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu, oferty pracy" - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucja i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce" - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

26 październik 2017 WARSZAWA HOTEL „CZARNY KOT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować IPD zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego - I, II, III. Formy wsparcia ze ścieżkami" - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
"Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych +50 i do 30 r. ż. W 2017 roku - nowy art. 150 - rozliczanie umów , wskazówki refundacji kosztów wynagrodzenia i składek
osób zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku"

 

 

27 październik 2017 ŁÓDŹ HOTEL „TOBACO”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy
i doradców zawodowych. IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu, oferty pracy"

 

2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych +50 i do 30 r. ż. W 2017 roku - nowy art. 150, nowe sposoby naliczania, dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja wynagrodzenia i składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe i inne"

 

 

30 październik 2017 KATOWICE HOTEL „DIAMENT PLAZA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjlaistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów:
„Planowanie, aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50. Ścieżki aktywizacji z IPD. Warsztaty udzielania wsparcia Pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r" - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych +50 i do 30 r. ż. W 2017 roku - nowy art. 150 - rozliczanie umów, wskazówki refundacji kosztów wynagrodzenia i składek osób zatrudnionych bezrobotnych wg nowych wytycznych "

 

 

16 LISTOPAD 2017 WARSZAWA HOTEL „CZARNY KOT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Procedura administracyjna od a do z w aspekcie nowelizacji KPA - jak prawidłowo wydawać decyzje w praktyce urzędu pracy - praktyczne wskazówki"

 

2) Nowy warsztat dla księgowych i rejestracji:
„Nowości w nauczaniu świadczeń dla bezrobotnych i innym uprawnionym. Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące? Jak rozliczać świadczenia przedawnione w PUP"

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu, oferty pracy"

 

4) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku oraz doradców klienta:
„Nowości w wypłacie refundacji dofinansowań do wynagrodzenia dla pracodawców wg art. 150f"

20 LISTOPAD 2017 RZESZÓW HOTEL „GREIN”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Procedura administracyjna od a do z w aspekcie nowelizacji KPA - jak prawidłowo wydawać decyzje w praktyce urzędu pracy - praktyczne wskazówki"

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu, oferty pracy"

 

3) Nowe szkolenie dla instrumnetów rynku oraz doradców klienta:
„Nowości w wypłacie refundacji dofinansowań do wynagrodzenia dla pracodawców wg art. 150f - dokumentacja"

 

22 LISTOPAD 2017 LUBLIN HOTEL „VICTORIA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumnetów rynku oraz doradców klienta:
„Nowości w wypłacie refundacji dofinansowań do wynagrodzenia dla pracodawców wg art. 150f"

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu, oferty pracy"

 

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucja i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce"


23 LISTOPAD 2017 ŁÓDŹ HOTEL „TOBACO”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjlalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów:
„Aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50. Ścieżki aktywizacji z IPD. Warsztaty wsparcia pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r wg nowego art. 150"

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Szkolenia dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - wnioski, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń"

 

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego w aspekcie ustawy o promocji i instrumentach rynku pracy (...) - praktyka. Procedura administracyjna w PUP"

 

27 LISTOPAD 2017 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumnetów rynku oraz doradców klienta:
„Nowości w wypłacie refundacji dofinansowań do wynagrodzenia dla pracodawców wg art. 150f"

 

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy - wszystkie działy:
„Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych - zawodoznastwo w pracy urzednika PUP. Zintegrowany System Kształcenia - nowości w urzędach pracy"

 

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących sie egzekucja i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce."

 

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców. Promocja i marketing usług rynku pracy, social media. Rekrutacja i selekcja"

 

29 LISTOPAD 2017 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Procedura administracyjna od a do z w aspekcie nowelizacji KPA - jak prawidłowo wydawać decyzje w praktyce urzędu pracy - praktyczne wskazówki "

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Współpraca w CAZ między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Dobór ofert pracy, doradca klienta a instrumenty rynku pracy. Procedury, rozliczenie dokumentacji w systemie"

 

3) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS za bezrobotnych do 30 r.ż. - nowy sposób refundacji i sporządzanie umów oraz rozliczania środków. Organizacja i realizacja bonów stażowych i zatrudnieniowych oraz nowych dofinansowań"

 SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

26 - 27 PAŹDZIERNIK 2017 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Dokumentowanie i realizacja umów w aspekcie nowelizacji art. 46 i aktów wykonawczych w zakresie dotacji na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej i refundacje wyposażeń stanowisk pracy z FP”

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu, oferty pracy” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -


3) Nowy warsztat dla księgowych i rejestracji:

„Zasady naliczania świadczeń dla bezrobotnych i innym uprawnionym. Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące? Jak naliczać wypłaty spadkobiercom? Kiedy należy naliczyć podatek? Jak rozliczać świadczenia przedawnione w PUP” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

20 - 21 LISTOPAD 2017 KOBYLNICA HOTEL „OSSOWSKI”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w praktyce w 2018 roku - wnioski, umowy,  szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Nowa organizacja, plan szkoleń na 2018 rok, plan zamówień publicznych”

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Dokumentowanie i  realizacja umów  w aspekcie nowelizacji art. 46 i aktów wykonawczych w zakresie dotacji na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej i refundacje wyposażeń stanowisk pracy z FP”

3) Nowe szkolenia dla instrumentów rynku pracy oraz doradców klienta:
„Profesjonalna współpraca z pracodawcami. Nowa  refundacja wg art. 150F. Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom z pomocą  de minimis – bony, granty.”

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Efektywność w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu”

 

23 - 24 LISTOPAD 2017 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym specjalistów ds. rozwoju zaw oraz instrumentów rynku pracy:
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w  praktyce w 2018 roku - wnioski, umowy,  szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Nowa organizacja, plan szkoleń na 2018 rok, plan zamówień publicznych”

2) Nowe  szkolenie dla urzędów pracy  dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Zawodoznastwo,  Polska Rama Kwalifikacji, Zintegrowany System Kwalifikacji Zawodowych, Europejska Rama Kwalifikacji. Nowe wskaźniki uzyskania kwalifikacji zawodowych  w projektach EFS”

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dotacjach i refundacjach od a do z w 2018 roku - realizacja umów, formy zabezpieczeń i windykacja, kompleksowa dokumentacja. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia”

 

4) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:
„Nowe źródła finansowania dla urzędów pracy w 2018 roku: RPO, PO WER. Nowości w zakresie projektów finansowanych z FP dla urzędów pracy, kwalifikowania wydatków. Programy specjalne”

5) Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować IPD zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III.  Formy wsparcia ze ścieżkami”


27 - 28 LISTOPAD 2017 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Dokumentowanie i realizacja umów w aspekcie nowelizacji art. 46 i aktów wykonawczych w zakresie dotacji na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej i refundacje wyposażeń stanowisk pracy z FP” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -


2) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym posredników, doradców zaw. i specjalistów ds. rozwoju:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców - rekrutacja i selekcja, dobór kandydata i oferty, marketingu i reklamy w realizacji zadań PUP. Formy wsparcia działalności pracodawców”

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Aktywizacja osób niepełnosprawnych formy wsparcia z urzędu możliwości zawodowe  z różnymi rodzajami niepełnosprawności”

4) Nowe szkolenie dla księgowych:
„Nowa klasyfikacja środków trwałych w  urzędach pracy w 2018 roku – dokumentacja, przykłady księgowań.  Zestawy komputerowe i ich ewidencja w praktyce urzędów pracy – nowości”

5) Nowe  szkolenie dla urzędów pracy  dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej przez doradcę klienta. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym. Rozwój kompetencji pracownika urzędu pracy”

 

6) Nowe  szkolenie dla urzędów pracy  dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
”Polityka bezpieczenstwa urzedu pracy w 2018 roku - nowa koniecznośc urzędów pracy”

 

 

7 - 8 GRUDZIEŃ 2017 KOBYLNICA HOTEL „OSSOWSKI”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców zaw.:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe, nowa refundacja wg art. 150f  – poprawne sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków w 2018 roku. Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, dotacje i refundacje 2018 roku”

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Indywidualizacja pomocy – profilowanie, IPD, katalog form pomocy z  profilami. Praktyczny warsztat uwzględniający zmiany profilu w  IPD. Zasady aktywizowania osób zarejestrowanych w PUP w ramach programów”

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego:
„Polska Rama Kwalifikacji zawodowych a zintegrowany system kwalifikacji. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Krajowy fundusz szkoleniowy”

4) Nowe  szkolenie dla urzędów pracy  dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym. Doskonalenie kompetencji i komunikacji w urzędach pracy. Coaching”

11 - 12 GRUDZIEŃ 2017 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów rynku pracy:
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w  praktyce w 2018 roku - wnioski, umowy, szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy. Nowa organizacja, plan szkoleń na 2018 rok, plan zamówień publicznych”

2) Nowe  szkolenie dla urzędów pracy dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Zawodoznastwo, Polska Rama Kwalifikacji, Zintegrowany System Kwalifikacji Zawodowych, Europejska Rama Kwalifikacji. Nowe wskaźniki uzyskania kwalifikacji zawodowych  w projektach EFS”

3) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń i składek zatrudnianych bezrobotnych w 2018 roku - dokumentacji, zawieranie umów, rozliczenia.”

 

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III. Przeprofilowanie, zmiana profili”

 

5) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy i doradców klienta:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe. Granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, prace interwencyjne, roboty publiczne. Nowa refundacja wg art. 150 f w 2018 roku”

6) Nowy  warsztat dla księgowych i rejestracji:
„Zasady naliczania świadczeń dla bezrobotnych i innym uprawnionym. Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące? Jak naliczać wypłaty spadkobiercom? Kiedy należy naliczyć podatek? Jak rozliczać świadczenia przedawnione w PUP”

14 - 15 GRUDZIEŃ 2017 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
"Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych  w 2018 roku - dokumentacji, zawieranie umów, rozliczenia. Nowa refundacja wg art. 150 f”

2) Nowe szkolenie dla księgowych:
„Nowa klasyfikacja środków trwałych w  urzędach pracy w 2018 roku. Jak prawidłowo dokonać zamknięcia roku bilansowego i wypełnić sprawozdanie roczne – bilans, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat”

 

3) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy. Formy zabezpieczeń wierzytelności w praktyce – weksel, poręczenie cywilne, blokada środków i gwarancja bankowa”

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców - rekrutacja i selekcja, dobór kandydata i oferty, marketingu i reklamy w realizacji zadań PUP. Formy wsparcia działalności pracodawców”

5) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy:
„Aktywizacja osób niepełnosprawnych, formy wsparcia z urzędu możliwosci zawodowe z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej”

6) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Doradca klienta jako ekspert a obsługa i  aktywizacja zawodowej osób bezrobotnych z uwzględnieniem osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy -  +50, -30, niepełnosprawnych. Rozmowa doradcza i wywiad”


2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów